Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Proč nakoupit u nás

Jsme firma, která se specializuje na prodej profesionálního nářadí.  Prodáváme  v kamenném obchodě a zároveň jsme pro Vás  zařídili  internetový obchod s výhodnými cenami. 


Doručení zboží

Pro doručení zboží používáme moderní rychlé služby TOPTRANS a  Obchodní balík České pošty s dodáním následující pracovní den po dni podání.

 • Obchodní balík České pošty - při nepřítomnosti adresáta bude zásilka uložena na 7 dnů na dodávací poště - vhodné pro firmy i domácnosti.
 •  za každé kilo nad 15kg je účtováno 10 Kč.
Cena za 1 zásilku do 15kg bez dobírky (platba fakturou, ePlatbou, atd.) 150 Kč vč. DPH
Cena za 1 zásilku do 15kg  s dobírkou 200 Kč vč. DPH
 • Dopravní služba TOPTRANS při nepřítomnosti adresáta se 2x pokusí doručit v dalších dnech.
 • vhodné spíše firmy.
 • Za každých 10 kilogramů váhy nad 5 kg účtujeme 72 Kč
Cena za 1 zásilku  bez dobírky (platba fakturou, ePlatbou, atd.) 170Kč vč. DPH
Cena za 1 zásilku  s dobírkou 220Kč vč. DPH

Dostupnost platí pro objednání v pracovní dny do 12 hodin. Při objednání v pracovní dny po 15. hodině nebo v mimopracovní dny začíná lhůta běžet nejbližší pracovní den. Např. zboží s  dostupností 2-3 pracovní dny objednané v pátek v 18 hodin bude dodáno St-Čt. Při objednání v Pá do 12 hodin je dodání Út-St. Jestliže máme uvedenou dostupnost " Skladem v externím skladě", může se objednávka zdržet o převoz z externího skladu o 2 - 5 dní.

Při platbě fakturou začíná lhůta běžet následující pracovní den po připsání platby na účet dodavatele.

Samozřejmě je možno využít osobní odběr v sídle dodavatele. Přesto je nutné předem učinit objednávku a vyčkat na avizo k převzetí (v případě nákupu dle Obchoního zákoníku - na IČ) nebo učinit rezervaci a  vyčkat na avizo k osobnímu odběru a tím uzavření kupní smlouvy (pro spotřebitele). Jen tak máte jistotu, že zboží bude pro Vás rezervováno.

ZÁSILKOVNA

Dále je možné zvolit možnost vyzvednout objednané zboží na výdejním místě Zásilkovny. Tuto možnost mají i zákazníci na Slovensku, Polsku, Maďarsku a Rumusku.

1. Zásilka je limitovaná váhou (do 5 kg) a rozměrem (součet stran nesmí být větší    než 120cm a maximální délka jedné strany 70cm).         

Cena za doručení zásilky do 5kg na výdejní místo Zásilkovny v České Reublice je 69,-Kč s DPH

2. Při rozměrnější zásilce a nebo těžší zásilce(do 10 kg a součet stran nesmí být větší než 150cm a maximální délka jedné strany 120cm).

Cena za doručení zásilky nad 5kg na výdejní místo Zásilkovny v České Reublice je 139,-Kč s DPH

Placení

 • DOBÍRKA – platba v hotovosti při převzetí zásilky kupujícím od dopravce. Při převzetí dobírky na přepážce pošty, je možno platit také čipovou kartou Poštovní spořitelny.
 • ZÁLOHOVÁ FAKTURA - platba bankovním převodem z jakéhokoliv bankovního účtu na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím.
 • FAKTURA se splatností 10 dnů.(pro stálé zákazníky)
 • HOTOVĚ – platba v hotovosti při osobním odběru zboží v sídle prodávajícího.
 • PLATEBNÍ KARTOU
  – platba kartou při osobním odběru zboží v sídle prodávajícího.

Reklamace a servis

Na zboží prodané kupujícímu je poskytována plná zákonná záruka v trvání 24 měsíců. Kupující, který je podnikatel a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti je záruční doba 12 měsíců od převzetí zboží. Záruka je vždy poskytována výhradně v rozsahu záručních podmínek poskytovaných výrobcem zboží nebo jeho dovozcem tak, jak je uvedena v jejich specifikacích a  případně v záručním listu.

Místo na uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího. Prodávající zajistí obvykle prostřednictvím servisu nebo sám řešení reklamace opravou nebo výměnou. Pokud zákon nestanoví jinak, může prodávající zajistit řešení reklamace také výměnou za zboží jiné, obdobné, se srovnatelnými nebo lepšími technickými parametry reklamovaného zboží.

V případě spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 567/15 120 00 Nové Město, či se na ni obrátit se stížností. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Převzetí zboží kupujícím

Kupující je povinnen překontrolovat neporušenost obalu ihned při převzetí zboží od dopravce.  Pokud je obal porušen, je povinnen překontrolovat stav a  obsah zásilky a v případě poškození nebo ztráty zboží sepsat na místě s  přepravcem reklamační zápis. Pokud není obal poškozen, je kupující povinnen ihned po převzetí otevřít zásilku a  překontrolovat zda zboží není poškozeno. Pokud ano, je povinnen nejpozději následující pracovní den po převzetí reklamovat u  dopravce (PPL,TOPTrans, Česká pošta). V případě chybějícího zboží žádáme o  zvážení reklamované zásilky včetně obalu a  balícího materiálu. O  reklamaci zásilky kupující neprodleně vyrozumí prodávajícího (e-mail, fax). Pokud není tento postup dodržen, nelze již poškození nebo chybějící zboží reklamovat (dopravci pozdější reklamace nepřijímají). Pokud je zboží nepoškozeno a množství souhlasí, je kupující povinnen bez zbytečného odkladu zkontrolovat zda souhlasí kódy zboží, typy a  výrobní čísla s fakturou, dodacím listem a  příp. objednávkou. Jakýkoliv rozdíl sdělí kupující prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. Ten na vlastní náklady zajistí vyřešení problému. Pokud není rozdíl v dodávce ohlášen kupujícím v  uvedeném čase, nese případné vícenáklady s jeho vyřešením kupující.

Vrácení zboží na základě § 53 (7) občanského zákoníku

Pokud kupující nakupuje zboží jako soukromá osoba -  spotřebitel (nikoliv na IČ) prostřednicvím prostředků komunikace na dálku dle §53 (není případ osobního odběru), má právo v souladu s § 53 (7) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Vracet nelze zboží u něhož to zákon vylučuje §53 (8). Jedná se zejména o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele a  zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, poruší-li spotřebitel jejich originální obal.

Pokud chce spotřebitel od smlouvy odstoupit odešle na adresu prodávajícího dopis: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne ..... ,číslo objednávky .... a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte číslo účtu). Datum a podpis". Zboží zasílané zpět doporučujeme spotřebiteli dobře zabalit a pojistit. Zboží nelze zaslat na dobírku - takto zaslané zboží prodávající nepřijímá. Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je odstoupení i zboží doručeno prodávajícímu do 14 dnů od převzetí plnění. V souladu s § 53 (10) má dodavatel nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.  Prodávající vrátí spotřebiteli vynaložené finanční částky kromě skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží do 30 dnů od odstoupení.

Uzavření smlouvy a odstoupení

Kupující odesláním objednávky z e-shopu podává návrh na uzavření smlouvy za podmínek v uvedených v objednávce a v  obchodních podmínkách prodávajícího. Prodávající neprodleně zasílá na e-mail kupujícího kopii objednávky - potvrzení o doručení návrhu. Pokud kupující nevezme návrh zpět nebo prodávající návrh neodmítne do nejbližší 17. hodiny v pracovní den, dochází k uzavření kupní smlouvy. V  jiném případě k uzavření smlouvy nedojde a strany si neprodleně vrátí dosud uskutečněné plnění. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je možné jen se souhlasem prodávajícího. Dále má kupující právo odstoupit od smlouvy v případech a za podmínek daných platnými zákony. Pokud není písemně sjednáno jinak, má prodávající právo odstoupit od smlouvy kdykoliv, bez uvedení důvodu a  bez sankcí.

Zasílání informací

Objednáním zboží v e-shopu dává kupující souhlas se zasláním e-mailů na uvedenou adresu a SMS na udané číslo mobilu souvisejících s realizací objednávky. Jedná se zejména o kopii objednávky, avízo o předání dopravci, nebo avízo k osobnímu odběru. Dále se může jednat o návazné dotazy ohledně spokojenosti kupujícího se zakoupenými produkty a poskytnutými službami.

Děkujeme za důvěru a věříme ve Vaší spokojenost

Věříme, že jsme Vás přesvědčili, že nákupy u nás jsou levné, rychlé a  bezpečné. Pokud máte jakýkoliv dotaz, připomínku nebo námět, kontaktujte nás. Každý Váš podnět nám poslouží pro zkvalitnění našich služeb.

Vytisknout stránku